Liefde in én voorbij vorm

Liefde.

In en voorbij

Dat wat fysiek tastbaar is.

- Het omhelst ik en jij

Ziet eenheid waar dualiteit is

Ziet dualiteit waar eenheid is

Is integer.

En ook als het dat niet is,

Omhelst Liefde dat.

- Omdat er niets of niemand

buiten Liefde valt.

En ook al kan de ratio daar niet bij,

Omhelst Liefde ook dát.

 

Of zoals het prachtige nawoord

in de evenzo prachtige film 'The Shape of Water' (ga em kijken!):

"Unable to perceive the shape of You,

I find You all around me.

Your presence fills my eyes with

Your love, it humbles my heart,

For You are everywhere."

Maartje Stroeken