Energetisch zien & ervaren

Wat we energetisch zien & ervaren

En de fysieke uiting:

Het hoeft niet op één lijn te liggen.

Zaak is ze soms zelfs enigszins uit elkaar te halen.

Alles is één

En soms is het toch ook echt 2

In deze realiteit.

(In ieder geval nu).

Maartje Stroeken