Vrijheid

Het lichaam wil vrij gelaten worden

In verbinding & afstemming op je Zelf

Wanneer het ego zegeviert

Dan missen we de boot

En toch ook nooit niet :-)

Maartje Stroeken