Relaties in een nieuwe tijd

Relaties in een nieuwe tijd. Hoe ziet dat eruit?

Niets staat vast. Er zijn enkel ontmoetingen en dat zolang ze voor beide partijen dienend zijn. Dat wil zeggen dat je leert van en ontwikkelt met elkaar. Dat je elkaar spiegelt om dichterbij je Zelf te komen. Sommige ontmoetingen zijn kortdurend, andere langer.

Relaties zijn niet een elkaar vastgrijpen vanuit angst, willen hebben of houden.
Al kunnen dergelijke patronen in een relatie wel aan het Licht komen om te kunnen verruimen. Relaties in een nieuwe tijd zijn in de kern een vrijlaten van elkaar en daarmee jezelf. Het gaat gepaard met vertrouwen en een onderliggende stroom van vreugde, Liefde.

Is er een verbinding, dan kan daar niets tussendoor komen wat die verbinding schade berokkend, al kan het wel zo voelen.
Komt er iets tussendoor, een conflict of een andere ontmoeting, dan wil dat zeggen dat er mogelijk iets aandacht vraagt en gezien wil worden. Zodat je in je leven steeds meer die relaties aangaat waarin je je Zelf kunt zijn en tot expressie kunt brengen.
Alles wil bijdragen aan Liefde. En doet het dat niet, dan Weet je: hier wil ik niet zijn.

In feite ontmoeten we via ieder ander ons Zelf. Maar dan wel op een heel specifieke manier. Want er is maar 1 Jij en 1 Ik. Ieder mens draagt een authentieke filter waarmee we Licht doorlaten en dat kleur geven middels onze persoonlijkheid.
Zo spiegelt elke ontmoeting Jou op een eigen manier, in net weer een andere kleurschakering van je Zelf.

Alle verbindingen vanuit Liefde dragen aan elkaar bij. Liefde is niet exclusief maar inclusief. Als dat niet wonderlijk is.

Maartje Stroeken