Weerstand

Ervaar je weerstand?

Het laat je zien:

Waarin of waar of hoe - je je Zelf

Miskent

Aan banden legt

De mond snoert

Je eigenheid inslikt

Verkleint

Beoordeelt

Wegcijfert.

Open je Hart,

Adem in en

Pak met je beide handen

Die kans op verruiming aan.

Adem uit en

Ben vrij wie je bent

In Zelf - Liefde.

Moment voor moment.

Maartje Stroeken