Als het lastig is...

Als het vuur je aan de schenen ligt

Als het verdriet in je ogen stroomt

Als de angst opborrelt van romp naar periferie

Als onzekerheid en vertrouwen heel goed blijken samengaan

Als ook compassie en boosheid twee handen zijn op 1 buik.

Dan ga je paradoxen omhelzen

Dan ga je merken wat bewustzijn betekent

Dan ga je voelen wat liefdevolle aandacht is

Dan ga je vruchten plukken.

Van mindfulness

Van ademruimtes.

Van stille momenten.

Van begrenzen

Van delen

EN verbinden.

Juist: als het lastig is.

Maartje Stroeken