Ogenschijnlijk

Als je voelt voorbij de woorden, voorbij de ogenschijnlijke dingen

Dan komt een en ander intenser binnen.

Van hoofdknik tot handbeweging naar niet benoemde gedachten en gevoel.

Als je ervaart voorbij dat alles

Dan is het soms handig om een en ander uit te spreken.

Zodat de buitenwereld - jouw binnenwereld - meebeleven kan.

Maartje Stroeken