Stil gezet

Ook dat nog.

Zwak, ziek en misselijk?

Mind: “Ja maar… Ik wil zo graag…”

Het lichaam zet je stil.

Daar waar de mind dat

- blijkbaar - (nog)

Niet kon.

Maartje Stroeken