Ik bewaar

Ik bewaar

Het handschrift van mijn vader.

Gewoon, alledaagse kriebels

Cijfers, letters en aantekeningen.

Zelfs een schat gevonden:

Mijn eigen naam.

Troostrijk

Ter nagedachtenis

Aan hem wie mij mede

Leven schonk.

Maartje Stroeken