Binnenin beweegt vanalles

Ik zie niet alleen de buitenkant

Wel dat wat iemand beweegt van binnen

Een pijn, een vreugde, een minder fijne gedachte

Met al dan niet een daarop afgestemde actie.

Dat brengt resonantie en compassie

Of het hoognodig neerzetten van een grens

Van ziel, hart en ego in mens tot mens.

Maartje Stroeken