Pas op de plaats

Als je binnenwereld vraagt om stil te staan & verbinden

En de lijnen naar buiten toe uitgezet naar binnen toe te halen

Dan vraagt het vertrouwen & luisteren met de voelsprieten omgekeerd

Hartverwarmend hoe het nemen van eigen ruimte

Dan met alle begrip & compassie ontvangen wordt.

* Dank dank dank lieve mensen.

Maartje Stroeken