You Darkness

You darkness from which I come,

I love you more than all the fires

that fence out the world,

for the fire makes a circle

for everyone

so that no one sees you anymore.

But darkness holds it all:

the shape and the flame,

the animal and myself,

how it holds them,

all powers, all sight —

and it is possible: its great strength

is breaking into my body.

I have faith in the night.

-Rainer Maria Rilke, translated by David Whyte
#Stiltedag 28 juli 2019, SeeTrue Maastricht

Paradise Regained

De zon en de zee springen bliksemend open:
waaiers van vuur en zij;
langs blauwe bergen van de morgen
scheert de wind als een antilope
voorbij.

zwervende tussen fonteinen van licht
en langs de stralende pleinen van 't water
voer ik een blonde vrouw aan mijn zij,
die zorgloos zingt langs het eeuwige water

een held're, verruk-lijk-meeslepende wijs:

'Het schip van de wind ligt gereed voor de reis,
de zon en de maan zijn sneeuwwitte rozen,
de morgen en nacht twee blauwe matrozen –
wij gaan terug naar 't Paradijs'.

-H. Marsman
#Begrafenis van mijn vader 4 maart 2019.

With That Moon Language

Admit something:

Everyone you see, you say to them, “Love me.”

Of course you do not do this out loud, otherwise

Someone would call the cops.

Still, though, think about this, this great pull in us to connect.

Why not become the one who lives with a

Full moon in each eye that is always saying,

With that sweet moon language, what every other eye in

This world is dying to hear?

-Hafiz
#Stiltedag 28 oktober 2018, SeeTrue Maastricht