You Darkness
 

You darkness from which I come
I love you more than all the fires
that fence out the world,
for the fire makes a circle
for everyone
so that no one sees you anymore.
But darkness holds it all:
the shape and the flame,
the animal and myself,
how it holds them,
all powers, all sight -

And it is possible: its great strength
is breaking into my body,
I have faith in the night.

- Rainer Maria Rilke, translated by David Whyte

#Stiltedag 28 juli 2019, SeeTrue Maastricht

Maartje Stroeken
Paradise Regained
 

De zon en de zee springen bliksemend open:
Waaiers van vuur en zij;
Langs blauwe bergen van de morgen
Scheert de wind als een antilope
Voorbij.

Zwervende tussen fonteinen van licht
En langs de stralende pleinen van ‘t water
Voer ik een blonde vrouw aan mijn zij,
Die zorgeloos zingt langs het eeuwige water

Een held’re, verruk-lijk-meeslepende wijs:

‘Het schip van de wind ligt gereed voor de reis,
De zon en de maan zijn sneeuwwitte rozen,
De morgen en nacht twee blauwe matrozen -
Wij gaan terug naar ‘t Paradijs’.

- H. Marsman

#Vrijdag 8 maart 2019, begrafenis van mijn vader.

 
Maartje Stroeken
With that moon language
 

Admit something

Everyone you see, you say to them,
“Love me”.

Of course you do not do this out loud;
Otherwise,
Someone would call the cops.

Still though, think about this,
This great pull in us
To connect.

Why not become the one
Who lives with a full moon in each eye
That is always saying

What every other I in this world
Is dying to
Hear.

- Hafiz, translated by Daniel Ladinsky

#Stiltedag 28 oktober 2018, SeeTrue Maastricht

 
Maartje Stroeken